Restorani

baštino
Klasični & internacionalni restorani

POPUST NA SPECIJALNI MENI 30%

franš
Klasični & internacionalni restorani

POPUST NA SPECIJALNI MENI 30%

jerry
Klasični & internacionalni restorani

POPUST NA SPECIJALNI MENI 30%

kalemegdanska terasa
Klasični & internacionalni restorani

POPUST NA SPECIJALNI MENI 30%

metropolitan grill
Klasični & internacionalni restorani

POPUST NA SPECIJALNI MENI 30%

panta rei
Klasični & internacionalni restorani

POPUST NA SPECIJALNI MENI 30%

suvenir
Klasični & internacionalni restorani

POPUST NA SPECIJALNI MENI 30%

twenty two, metropol palace hotel
Klasični & internacionalni restorani

POPUST NA SPECIJALNI MENI 30%

venecija
Klasični & internacionalni restorani

POPUST NA SPECIJALNI MENI 30%